iPad Docententraining

iPad en het onderwijs: een hot item
Er is een hoop te doen rondom de tablet en het onderwijs. In Nederland zijn diverse succesvolle pilots gedraaid met klassen die met een iPad werken. Daarnaast concluderen meerdere onderzoeken dat de motivatie van leerlingen door het gebruik van een tablet toeneemt. Diverse onderwijsdeskundigen zijn overtuigd dat een tablet in de klas dé toekomst is in het onderwijs. 21st century skills staan hierbij centraal, ofwel het aanleren van competenties die nodig zijn om samen te werken en te leven in de maatschappij anno nu.

Digital Playground heeft een tweetal trainingen ontwikkeld waarin de docent zelf aan de slag gaat met de iPad. Doel: zien wat voor jou werkt.

Docent centraal, tablet als hulpmiddel
Voor veel docenten is niet helder hoe een iPad van waarde zou kunnen zijn. Men weet vaak wel hoe een iPad werkt of krijgt dit vrij vlot onder de knie. Maar hoe zet je dit apparaat nou precies in in de les? Bij het gebruik in het onderwijs is het niet zo dat een iPad de rol van de docent overneemt. De tablet is juist een handig hulpmiddel ter ondersteuning van de docent. De docent blijft docent, maar kan zijn rol wellicht anders invullen met gebruik van een tablet.

Helderheid, interactie, samenwerken
De docent kan met een tablet bijvoorbeeld onderwijsapps toepassen in het lesprogramma. Deze applicaties kunnen lessen:

  • Verhelderen
  • Interactiever maken
  • Samenwerken bevorderen

De iPad kan complete schoolboeken opslaan, zodat zware schooltassen tot het verleden behoren. Maar het is meer dan een digitaal boek. Het gebruik van apps kan een aardrijkskunde les verdieping geven doordat leerlingen met Star Walk het sterrenstelsel uitpluizen. Of ze nemen hun Duitse idioom op met Stop Motion Recorder. Misschien maken ze voor Nederlands wel een inhoudelijk stripverhaal met ComicBook! Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen Educatieve-, Productiviteits- en Contentapplicaties. De Digital Playground iPad Docententraining focust op deze laatste applicatie soort.

“Bruikbare tips en Apps om meteen de volgende dag mee aan de slag te gaan in de groep; heerlijk praktisch!”

 Peter de Been - deelnemer iPadtraining

directeur bs De Vijf Hoeven


De mogelijkheden zijn legio
Het is door het immense aanbod lastig te bepalen welke apps inhoudelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn in het onderwijs. Wellicht is er bij u op school reeds een tablet pilot aan de gang. Misschien is er de intentie om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Of heeft u nog helemaal niet aan het werken met een tablet gedacht.

De trainers van Digital Playground zetten hun expertise graag in voor uw docenten. Wij hebben ruim 14 jaar ervaring in het geven van mediawijze workshops in het onderwijs. Met deze ervaring helpen we u en uw docenten op weg met het gebruiken van de iPad in de klas voor zowel PO als VO.

Neem voor meer informatie contact op met wiebe@digitalplayground.nl. Natuurlijk kunt u ook bellen met 010-412 60 31