Lessenserie Mediawijsheid

Om kritisch met media om te gaan, moet je weten hoe media wordt gemaakt. Vanuit deze overtuiging biedt Digital Playground sinds 14 jaar mediawijze workshops aan in het Rotterdamse Medialab. Voor mediawijsheid op school zelf is er nu een Online Lessenserie Mediawijsheid. Deze is GRATIS te gebruiken! De lessenserie is geschikt voor havo en hoger.

Online lesmodules behandelen verschillende mediawijze thema’s. Dit zijn:
- Internetvaardigheden
- Auteursrecht
- Online imago
- Reclame
- Privacy
- Bloggen 

Ieder thema bevat een maak-opdracht. Vanuit het maken van media worden vervolgens de thema's behandeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van webtools als foto- en videobewerkingsprogramma’s. Media is hierbij ingezet als techniek, communicatie- én expressiemiddel. Na het doorlopen van de modules heeft de leerling de basiskennis om op een mediawijze en creatieve manier te onderzoeken, produceren en distribueren.

Praktisch en relevant
Door de diverse invalshoeken zijn de lesmodules te gebruiken vanuit verschillende vakken, te denken aan maatschappijleer, talen, CKV/kunstvakken en mentoruren. Bij iedere lesmodule worden hier aanbevelingen voor gedaan, door de leerdoelen te koppelen aan kerndoelen en eindtermen uit het onderwijs. Leerlingen volgen de lessen achter de computer. Gewoon bij u op school. Eén les duurt ongeveer 1 blokuur.

Leerdoelen

  • Praktische vaardigheden ontwikkelen met betrekking tot media
  • Informatievaardigheden verdiepen zoals zoeken, selecteren, interpreteren, verwerken en communiceren
  • Strategische vaardigheden aanhalen om zijn/haar eigen positie te versterken
  • Verantwoorde manier gebruik maken van media
  • Op een geïnformeerde manier met auteursrecht omgaan
  • Media op creatieve, innovatieve en/of experimentele manier inzetten

Wat heeft u nodig?
Om de lessen te kunnen volgen moet op de computer waarop wordt gewerkt de Webwalk geïnstalleerd zijn. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina. Downloaden en installatie van deze tool is gratis. 

Bestellen kan telefonisch, op 010-412 60 31 of via email. Wij nemen dan contact met u op om e.e.a. door te spreken.

Het is mogelijk ondersteuning te krijgen van Digital Playground bij het gebruik van de Lessenserie. Afhankelijk van waar uw school zich bevindt kunnen wij hiervoor een prijsopgaaf doen.