Over Digital Playground

Digital Playground: hét centrum voor praktische media-educatie. 

Iedereen wordt elke dag geconfronteerd met media: reclameborden op straat, films op internet, WhatsApp op je smartphone en gratis kranten in het openbaar vervoer. We vinden het vanzelfsprekend, maar er gaat een hele wereld achter schuil. Een wereld waar een hoop te ontdekken is!

Het medialab van Digital Playground is hét centrum voor praktische media-educatie. Sinds 1998 leveren wij een bijdrage aan de mediawijsheid van duizenden jongeren in heel Nederland. Om kritisch met media om te gaan, moet je weten hoe media wordt gemaakt. Vanuit deze overtuiging stimuleert Digital Playground jongeren (12 t/m 19 jaar) bewust en creatief te zijn in hun mediagebruik. ‘Media moet je maken’ is ons motto. Onze website staat dan ook vol met film- foto, en animatiewerkstukken die jongeren zelf in één dagdeel hebben gemaakt.

De leermiddelen van Digital Playground zijn altijd praktisch van aard, zodat jongeren er gemakkelijk mee kunnen werken. De workshops worden over het algemeen door scholen geboekt. Ons programma is geschikt voor elk leerjaar en onderwijsniveau, vanaf praktijkonderwijs.

Digital Playground legt in de programma’s nadruk op het ontwikkelen van de volgende competenties:

- Creativiteit. Leerlingen worden tijdens het gehele programma gestimuleerd om creatief te werk te gaan. Digital Playground wil jongeren helpen zichzelf op een creatieve manier uit te drukken en wijst hen op de mogelijkheden die media biedt.
- Samenwerken. Leerlingen werken samen in de voorbereiding en tijdens de workshop zelf. Zij bedenken samen een idee en helpen elkaar bij de uitvoering daarvan.
- Oordeelsvorming. Leerlingen leggen verbanden, maken afwegingen en vormen standpunten. Het programma stimuleert jongeren zelf een mening over (het gebruik van) media te vormen.